E: info@mistoprodeti.cz
T: 725 102 626
MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK
při Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Čs.exilu 670Platby

PŘÍSPĚVKY PLATÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE VŽDY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

**NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM NA BĚŽNÝ ÚČET : 2101227772/2010

  • do poznámky uveďte jméno dítěte**

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST TŘÍDY

var. symbol 33
Mladší děti 600 Kč (300 Kč na pololetí)
Starší děti 1 000 Kč (500 Kč na pololetí)

PŘÍSPĚVKY PRO ROZVÍJENÍ TALENTU DĚTÍ šk.r. 2019–2020

var. symbol 35
aktivita ZUMBA – tanec, DESKOVÉ HRY, SPORTOVKY – 1000 Kč
KERAMIKA, MALÍ PŘÍRODOVĚDCI, MALÝ BADATEL – 1300 Kč
ARTETERAPIE, KUCHTÍCI  – 1600 Kč

metoda dobrého startu var.symbol 35 ( 200 Kč=cena sešitu a pracovních listů)

PŘÍSPĚVKY NA INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKOU PÉČI u dětí -které nemají doporučění školského poradenského zařízení

var. symbol 55

  • varianta 1× týdně, dítě v běžné třídě – 2000 Kč/rok
  • varianta 2× týdně, dítě v běžné třídě – 3000 Kč/rok

Logopedie v běžné třídě – docházka dětí je evidována. V případě nepřítomnosti bude platba vyúčtována a převedena zpět na účet, z něhož přišla, případně bude rodič mailem upozorněn a bude si ji moci vyzvednout osobně.

ZÁLOHA NA DOPRAVU ŠKOLNÍ A TŘÍDNÍ AKCE

var. symbol 31 Záloha na dopravu akce – Vstupné na akce je hrazeno mateřskou školou z prostředků úplaty za školní vzdělávání. Jedná se o položky: vstupné akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu-např. do divadla, na besedu, na přednášku, saunování dětí. Místo pro děti-spolek hradí dopravu dětí na akce, nadstandartní sportovní aktivity-plavání, lyžařský výcvik, výlety. Doprava na akce je rozpočítávána dle počtu dětí a pravidelně odepisována jednotlivým dětem z fondu akcí. Přehledy jsou vedeny ve třídách. Na nástěnce v přízemí u botárny budou zveřejněny všechny akce a vždy je rozepsána položka za dopravu, tzn. celkový počet dětí a přepočtena částka na dopravu na dítě. Zájmové aktivity jsou pro děti, které mají malou potřebu spánku a rodiče je na ně přihlásí. Logopedie v běžné třídě – docházka dětí je evidována. V případě nepřítomnosti bude platba vyúčtována a převedena zpět na účet, z něhož přišla, případně bude rodič mailem upozorněn a bude si ji moci vyzvednout osobně.

platba předplavecký výcvik

var.symbol 40
Plavání- rodič předplatí dítěti určitý počet lekcí a pokud je dítě omluveno den předem –případně pokud onemocní a v den plavání není přítomno, pak mu záloha na plavání nepropadá. Vyúčtování záloh na plavání bude provedeno do 14 dnů po ukončení kurzu.

platba lyžování

var. symbol 50 Pětidenní výjezdový lyžařský kurz na Bílé s instruktory SUN SKI Zapůjčení bezpečnostní vesty a helmy pro každé dítě zdarma V ceně je úrazové pojištění, pojištění zodpovědnosti, stornopojištění odjezd od školky a příjezd zpět naším busem a za doprovodu našich pedagogů, kteří budou s dětmi po celou dobu výcviku.


Kontaktní údaje

MÍSTO PRO DĚTI - SPOLEK, Ostrava - Poruba, Čs. exilu 670/18
Čs. exilu 670
Ostrava - Poruba
708 00

tel.: 725 102 626
e-mail: info@mistoprodeti.cz
IČO: 68308655
BÚ: 2101227772/2010


Mapa